Laatst bezocht: 30-4-2011Algemeen   Route   Foto's   Gastenboek   Zuid-Holland   Nederland   English   Deutsch   France
 

Naaktstrandje Wilhelminapark in Rijswijk

Naaktrecreatie is hier verboden door de gemeente

officieel naaktstrand met borden aangegeven oppervlakte 0,03 hectare
parkeren op 450 meter bushalte op 20/25 min fietsen meenemen tot op het strandje
waterkwaliteit honden niet toegestaan. afvalbakken


Rijswijk schoffeert naturisten en naaktstrandje.nl
14-01-2011: In de notulen, d.d.  21-12-2010, van B&W Rijswijk staat het besluit
dat naaktrecreatie in het Wilhelminapark wordt opgeheven.

Letterlijke tekst notulen B&W Rijswijk, 21-12-2010:

"Betreft: berichtgeving over opheffing naaktrecreatie Wilhelminapark B. en W. besluiten:
 1. Tot het opheffen van naaktrecreatie in het Wilhelminapark;
 2. De raad te informeren over het opheffen van naaktrecreatie in het Wilhelminapark;
 3. In te stemmen met het antwoord op de vragen die door www.naaktstrandje.nl over
  het opheffen van het naaktstrand zijn gesteld."

In de gemeenteraad van 08-02-2011 stond de brief van naaktstrandje.nl op de agenda bij de ingekomen stukken. Helaas kwam er van uit de raad geen reactie op de brief. Onjuist informeren schijnt voor de gemeenteraad geen enkel probleem te zijn.

Nieuw: Het bezwaarschrift van naaktstrandje.nl op de het Wob verzoek.
              Update 08-02-2011
: Gemeente Rijswijk verdaagt de beslissing bezwaarschrift
              naaktstrandje.nl met 6 weken. Uiterlijk 12 april 2011 ontvangt naaktstrandje.nl
              de  beslissing. Update 8-4-2011: Gemeente Rijswijk stuurt een brief met de
              mededeling dat het einde van de termijn (12 april 2011) niet juist is maar 5 mei
              2011 moet zijn.  (De 6 weken extra gaat pas in, na het verlopen van de
               bezwaartermijn)

Update 20-04-2011: De gemeente Rijswijk verklaart het bezwaarschrift van naaktstrandje.nl ongegrond.

Blijkens de brief communiceert de gemeente alleen met burgers indien het een WOB verzoek betreft. Dus is het eerste WOB verzoek al weer richting gemeente Rijswijk verzonden...


Nieuw: Artikel in het Algemeen Dagblad van 13-01-2011.

Vreemd, nu het naaktstrandje is "weggegraven" gaat B&W eindelijk met de billen bloot en durft, op nadrukkelijk aandringen van deze site, de raad te informeren. Hopelijk gaat de raad niet akkoord met de opheffing van het naaktstrandje. Door het kappen van bomen en eventueel het (gedeeltelijk) dempen van de plas- en poeloever kan weer een zonneweide worden gecreŽerd. Laat de raad zich ook zo gemakkelijk schofferen?

Juist door de ontwikkeling van het nieuwe woongebied Rijswijk Zuid met 4250 woningen, zal er ook meer behoefte zijn aan (naakt)recreatie. De aanwezigheid van een naaktstrand op korte (fiets)afstand past prima in de duurzaamheids doelstellingen van het nieuwe woongebied Rijswijk Zuid. Of jaagt de gemeente de naturisten in de auto richting kust?

19-01-2011:
NFN vraagt gemeenteraad Rijswijk om naaktstrand.


Wordt vervolgd.

 
22-11-2010:
Volgens de site van de NFN heeft het
college van B&W van Rijswijk besloten het naaktstrandje in het Wilhelminapark in Rijswijk te sluiten. De gemeente Rijswijk heeft de herinrichting van het Wilhelminapark, in het kader van het Zwethzone project, aangegrepen om het naaktstrandje vrijwel ongemerkt te laten verdwijnen.

Bij deze herinrichting worden de waterpartijen in het gebied met elkaar verbonden en worden de oevers natuurlijk ingericht. De houten walbeschoeiing verdwijnt en daarvoor in de plaats worden o.a. plas-dras- en poeloevers aangelegd. Met deze maatregelen wil de gemeente Rijswijk
de waterberging  vergroten en de waterkwaliteit in het park verbeteren.

Om onbegrijpelijk
e redenen heeft ook de "grote" zonneweide, het eigenlijke naaktstrandje, plaats moeten maken voor plas-dras oevers. Er is slechts nog ruimte voor berm- naturisme.

Herhaaldelijk contact met de gemeente, zowel mondeling (persvoorlichter) als via de mail, heeft geen enkele informatie opgeleverd. De gemeente heeft bewust deze site niet geÔnformeerd en heeft ook de NFN onjuist geÔnformeerd.

Deze site is van mening, dat ondanks de minimale mogelijkheden om hier naakt te recreŽren, deze plaats nog steeds geschikt is voor naaktrecreatie.
Het verwijderen van de borden en het schrappen van de bepalingen uit de APV maakt deze plaats nog niet ongeschikt voor naaktrecreatie.

Voor een filmpje van het door de gemeente Rijswijk schandalig vernielde naaktstrandje kijk op YouTube.

De NFN vraagt bezoekers van het naaktstrand contact op te nemen met de NFN (bernd@nfn.nl). Uiteraard kunnen zij ook hun bezwaren kenbaar maken bij de Rijswijkse wethouder van o.a. Sport en Groen, D. Jense.
Of geef je mening in het gastenboek.
 


Brief aan de wethouder (23-11-2010)

Geachte heer Jense,

Op de site van de NFN las ik het bericht dat het college van B&W van Rijswijk heeft besloten het naaktstrand in het Wilhelminapark te sluiten.
Vanaf begin augustus heb ik de gemeente gevraagd om informatie over het naaktstrand te verschaffen (zie onderstaande mail). Tot op heden heb ik alleen een ontvangstbevestiging ontvangen en geen enkele informatie.

Graag (op grond van de Wet openbaarheid van bestuur) met spoed, antwoord op de volgende vragen:

 1. Waarom informeert u deze site niet?
 2. Waarom is er bij het Zwethzone project geen informatie te vinden over de sluiting van het naaktstrand.
 3. Is er direct met het maken van de plannen van de herinrichting van het Wilhelminapark besloten het naaktstrand te sluiten?
  Zo nee, hoe is daar in de nieuwe inrichting van het naaktstrand rekening meegehouden?
 4. Is er overleg geweest met betrokken partijen?
  Zo nee, waarom is er geen overleg geweest?
  Zo ja, waar heeft dit uit bestaan?
 5. Op welke datum heeft het college van B&W besloten het naaktstrand te sluiten?
 6. Is de sluiting van het naaktstrand vastgelegd in enig document?
  Zo ja, dan wil ik een kopie van deze documenten.
 7. Is de gemeenteraad op de hoogte van het besluit het naaktstrand te sluiten?
 8. Wat is de exacte reden van de sluiting?

Verder ben ik van mening, dat ondanks de minimale mogelijkheden om hier naakt te recreŽren, deze plaats nog steeds geschikt is voor naaktrecreatie. Het verwijderen van de borden en het schrappen van de bepalingen uit de APV maakt deze plaats nog niet ongeschikt voor naaktrecreatie.

Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging van deze mail, en zo spoedig mogelijk antwoord op de gestelde vragen. Uw antwoorden zal ik ook doorsturen naar uw gemeenteraad.

Met vriendelijke groet,

Tjipke Tasma www.naaktstrandje.nl / www.strandje.nl

Update 5-12-2010:  Deze site wacht al 4 maanden op informatie over het naaktstrandje.
Wanneer gaat de wethouder D. Jense eindelijk eens met de billen bloot. Nog steeds geen antwoord, noch ontvangstbevestiging ontvangen op de laatste mail. Schande.

Update 15-12-2010: Brief naar de gemeenteraad van Rijswijk

Update 16-12-2010: In een artikel in de krant Den Haag Centraal (23 juli 2010) deed de gemeente nog de toezegging: ďHet gebied voor naaktrecreatie wordt inderdaad kleiner, maar dat komt door het nieuwe ontwerp voor het park. De gemeente Rijswijk wil niet van de ligweide voor naturisten af Ē, verzekert een woordvoerder van de gemeente.
Conclusie: De gemeente Rijswijk is zeer onbetrouwbaar.

Update 30-12-2010: De gemeente Rijswijk komt met een (teleurstellend) antwoord.
 


Algemeen
In het najaar van 2010 is het Wilhelminapark, in het kader van het Zwethzone project, opnieuw ingericht. De waterpartijen in het gebied zijn met elkaar verbonden en de oevers zijn natuurlijk ingericht. De houten walbeschoeiing is verdwijnen en daarvoor in de plaats zijn o.a. plas-dras- en poeloevers aangelegd. Met deze maatregelen wil de gemeente Rijswijk o.a. de waterkwaliteit in het park verbeteren.Begin augustus is het naaktstrandje enkele dagen gesloten geweest in verband met archeologisch onderzoek. Kort hierna is de aannemer begonnen met de herinrichting van de oevers. Bij het naaktstrandje is het graafwerk inmiddels afgerond. De grote zonneweide heeft plaats moeten maken voor een poeloever, die nog niet is beplant. Ook de andere groenstroken langs het water zijn verdwenen. Alles wat er van het naaktstrandje is overgebleven is een smalle strook langs het voetpad, waar nauwelijks kan worden gerecreŽerd. Bij het laatste bezoek aan het naaktstrandje, was het bord met de aanduiding van het naaktstrand weggehaald. Ook de wegwijzer naar het naaktstrand is weggehaald.


Alle verwijzingen naar het naaktstrandje zijn weggehaald.


Reguliere  tekst:

Het Wilhelminapark in Rijswijk is een groot wandelpark, dat eind 20e eeuw is aangelegd.
Er zijn volop vijvers, grote grasvelden, lichte glooiingen en plekken waar de natuur zijn gang kan gaan. In het zuidwesten van het park is sinds juli 2001 een klein gedeelte ingericht voor naaktrecreatie. Het gedeelte is aan het begin met een bord aangegeven, waar het naaktstrandje eindigt is onduidelijk.
Op het terrein zijn geen voorzieningen aanwezig.

Het zwemwater is ongeveer 1,50 meter diep en heeft een modderige ondergrond.
Er is geen afgezet gedeelte voor de kinderen.


Nieuws
  09-08-2010  NFN Naaktstrand Wilhelminapark in Rijswijk is weer geopend
  04-08-2010  Kijk ook op: Naturismeforum.nl
  17-09-2008  Situatie Wilhelminapark bedreigend   
  18-11-2007  SP Rijswijk: Geen verbod naaktrecreatie Rijswijk 
  31-05-2007  Rijswijk wil vrijende homoís weren   
  03-07-2001  Rijswijk wil einde aan homoplek     
  28-03-2001  Rijswijk weet geen raad met homo's
  20-03-2001  Naaktrecreatie terug in het Wilhelminapark

Weer


Handige Links

Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend