Laatst bezocht:30-06-2018
Algemeen   Route   Foto's   Gastenboek   Zuid Holland   Nederland   English   Deutsch   France


Naaktstrand Noordwijk, Langevelderslag
Project Noordvoort


 

Het project Noordvoort is in 2013 gestart met als doel de strakke zanddijk tussen Zandvoort en Noordwijk natuurlijker te maken. Tussen de strandpalen 70 en 73 zijn op enkele plekken de duinen afgeplagd om zo het natuurlijke proces van zandverstuiving weer op gang te brengen. Ter hoogte van strandpaal 72 is op de duintop een uitzichtpunt gemaakt. Voor de recreatie op het strand had dit toen weinig gevolgen.

Eind 2018 is men begonnen met de uitvoering van de tweede fase van het project, die wel veel invloed heeft op het strand zelf. Tussen paal 70 en 73, met de laatste kilometer van het naaktstrand van Zandvoort, is het strand veranderd in een strandreservaat waar recreatie op het strand wordt ontmoedigd. Dit strandgedeelte is geen verboden gebied en er kan nog door de echte rustliefhebber gebruik van worden gemaakt. Het gebied is aan beide zijden op het strand gemarkeerd met een palenrij  dwars over het strand van de duinvoet tot aan de zee.

Door de duinen is een vrij natuurlijk pad aangelegd, zodat wandelaars het duinreservaat niet behoeven te doorkruisen. Het duinpad echter is nauwelijks beloopbaar en loopt door een drietal stuifkuilen met steile hellingen. Het pad is om de 300 meter aangeduid met palen, maar het volgen hiervan blijft moeilijk. Wandelaars zullen de route vaak in het begin al afbreken en over het strand verder gaan.

Op het pad wordt naast het bestaande uitzichtpunt een tweetal  nieuwe uitzichtpunten aangelegd.Het bestaande uitzicht punt ter hoogte van paal 72.Een palenrij markeert het het strandreservaat ter hoogte van paal 70.De palenrij.Het infobordje op een paal.Infobordjes op de palen attenderen de wandelaars op de nieuw aangelegde route door de duinen. Voor een blote wandeling is dit pad niet geschikt, maar er kan gewoon rustig op het strand worden doorgewandeld, zoals dit ook voor ruiters geldt.Het strandreservaat bordje met de QR-code naar de site van Noordvoort.De opgang naar het duinpad tussen paal 70 en 73.De duinopgang.


 
De opgang van bovenaf gezien.De palenrij vanaf het duin.Het natuurlijke pad over het duin. Het pad is niet geschikt voor een blote wandeling.De grens van het strandreservaat aan de andere zijde bij paal 73.
Hier begint het officiŽle gedeelte van het Noordwijkse naaktstrand bij de  Langevelderslag.De palenrij.
 

Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend