Nederland


Veilig zwemmen in je blootje  De waterkwaliteitVrijwel alle naaktstranden liggen aan het water, waar goed kan worden gezwommen.  Bij  de naaktstranden zelf, is meestal geen officiŽle zwemplaats, die eenmaal per 2 weken wordt gecontroleerd op de waterkwaliteit. Op de site wordt daarom steeds verwezen naar de dichtstbijzijnde officiŽle zwemplaats. De waterkwaliteit bij de naaktstranden kan afwijken van die bij de officiŽle zwemplaats. Is er iets niet in orde met het water (dode vissen of dood dier in het water) dan kan dit  gemeld worden op de site meldpuntwater.nl
Bij de dichtstbijzijnde officiŽle zwemplaats, bij de volgende naaktstranden, is de zwemwaterkwaliteit of de veiligheid momenteel onvoldoende:
Momenteel zijn er geen waarschuwingen
Status zwemwater Betekenis
Recent in orde Er is geen gezondheidsrisico, er kan worden gezwommen.
Nader onderzoek Er is een overschrijding geconstateerd. Aan de hand van naderonderzoek wordt bepaald of er een gezondheidsrisico bestaat.
Waarschuwing Er is een gering gezondheidsrisico. Vooral kwetsbare groepen (jonge kinderen, oudere mensen) wordt afgeraden te gaan zwemmen.
Negatief zwemadvies Je kunt beter niet gaan zwemmen. De kans om ziek wordt is redelijk groot.
Zwemverbod Het is (wettelijk) verboden om te gaan zwemmen. Het risico om ziek te worden is groot.

Voor meer informatie kijk ook op Zwemwater.nl

Begin 2006 is de nieuwe Europese Zwemwaterrichtlijn(2006/7/EG) van kracht geworden. Deze richtlijn verplicht EU lidstaten om voor iedere zwemwaterlocatie een zwemwaterprofiel op te stellen. Een zwemwaterprofiel is een uitgebreide karakterschets van een zwemwater. Aan de hand van een zwemwaterprofiel is het mogelijk vast te stellen welke maatregelen getroffen moeten worden. De zwemwaterprofielen zijn te vinden op de site: Zwemwater.nl


  De watertemperatuur
Op de site van Rijkswaterstaat staat een overzicht van de actuele (zee)watertemperatuur.

Algemene zwemtips:

Kijk altijd even op deze site voor de laatste info over de waterkwaliteit.
Zwem niet in de grote rivieren (Rijn, IJssel, Linge, Waal, Maas).
Blijf uit de buurt van scheepvaartroutes
Zwem niet in de buurt van plaatsen waar veel schepen liggen of waar veel watervogels aanwezig zijn.
Zwem niet door een drijvende algenlaag.
Verlaat bij onweer en bliksem zo snel mogelijk het water en zoek beschutting.
Niet onder een boom, maar bijvoorbeeld in een auto.
Let op kleine kinderen. Blijf erbij als ze zwemmen of spelen in het water.
Duik nooit in onbekend, ondiep of troebel water.
Ook geoefende zwemmers kunnen in noodsituaties komen. Zwem daarom samen of in de buurt van andere zwemmers.
Probeer bij kramp kalm te blijven en trek zo effectief mogelijk de aandacht van andere zwemmers.
Probeer zo min mogelijk water binnen te krijgen.
Ga nooit te ver in zee, ook al kunt u goed zwemmen.
Gooi geen etensresten of ander afval in het water.
Vooral zandwinplassen en grindgaten kunnen erg diep zijn. Daar zijn vaak
plaatselijke, koude stromingen. Wees daarop bedacht.

Zwemtips voor de stranden aan zee.
De vlaggen op het strand.
Vlag Betekenis
Extreem gevaarlijke Zee. Baden en Zwemmen verboden. Zie de aanwijzigen op de borden.
Zeer gevaarlijke Zee. Baden en Zwemmen verboden, met uitzondering van de bewaakte, afgezette gebieden toegestaan op eigen risico.
Een gele vlag geeft aan dat baden en zwemmen gevaarlijk is en men niet met drijvende middelen, zoals luchtbedden, opblaasbootjes enz. de zee op moet gaan. Geadviseerd wordt dan ook om niet verder dan de knieŽn het water in te gaan.
Baden en zwemmen toegestaan op eigen risico. Geen verhoogd gevaar.
De vlag met het vraagteken geeft aan dat er bij de reddingsbrigade of bij de politiepost een verdwaald kind aanwezig is. De ouders of begeleiders kunnen het kind daar ophalen.
Bij de groter strandopgangen staat vaak een post van de reddingsbrigade.
Bij deze reddingpost is meestal informatie te vinden over hoog- en laagwater de zeewatertemperatuur, de waterkwaliteit en de windrichting.
Ook op deze site staan de tijden van hoog-  en laagwater vermeld.
Voor EHBO kan men hier ook terecht.
Op de naaktstranden, vaak op grote afstand van de strandposten, is vrijwel nooit direct badtoezicht.
     Op vele stranden komen ze voor, de golfbrekers, om het strand te beschermen tegen afslag. De golfbrekers bestaan uit palenrijen (vooral op de Zeeuwse stranden) of strekdammen van basaltblokken. Deze golfbrekers zijn ongeveer om de twee honderd meter geplaatst haaks op het strand. Bij hoogwater zijn de golfbrekers soms nauwelijks zichtbaar. Bij het zwemmen houd minstens 30 meter afstand van golfbrekers. Probeer ook niet voor de golfbrekers langs te zwemmen. Op sommige stranden is dit verboden. Op de Delflandse stranden zijn de strekdammen (Delflandse hoofden) bij de kustversterking onder het opgehoogde strand verdwenen.
Een mui is een geul in een zandbank op het strand. Een mui loopt ongeveer haaks op de kust. Het water stroomt met afgaand water hier langs terug naar zee. Vaak komen muien voor dichtbij strekdammen, zoals ook te zien is op de foto.
Mocht je in een muistroom terecht komen, laat  je meevoeren met de stroom, zelfs goede zwemmers kunnen niet tegen de sterke stroming in zwemmen. Zodra je uit de stroming komt, zwem dan eerst een stukje evenwijdig aan de kust, en probeer daarna terug te zwemmen naar het strand. Probeer ook de aandacht te trekken van andere badgasten.
Muien zijn ook te herkenen door goed naar het water te kijken. De golfen breken namelijk op de ondiepere zandbanken een laten dan schuim achter. Op de diepere gedeeltes, de muien, is geen schuim te zien.
Veel minder gevaarlijk zijn de zwinnen, dit zijn geulen die evenwijdig aan het strand lopen.

Heel veel informatie over muien is te vinden op muien.nl.
 
Gezondheid problemen door het zwemmen.

Zwemmersjeuk:
Zwemmersjeuk is de meest voorkomende klacht bij het zwemmen in het buitenwater en wordt veroorzaakt door de larven van wormen. De larfjes zijn met het blote oog niet te zien. Ze zijn afkomstig van een slak en gaan op zoek naar een watervogel. Daarbij kunnen ze per toeval bij een zwemmer terechtkomen. Een larfje dat in de huid doordringt sterft daar en deze afweerreactie veroorzaakt jeuk. Zichtbaar op de huid zijn rode bulten, die niet alleen erg kunnen jeuken maar ook branderig kunnen aanvoelen. Afhankelijk van de gevoeligheid, die per patiŽnt verschilt, kan ook hoofdpijn en/of koorts deel uitmaken van het ziektebeeld dat bij zwemmersjeuk hoort. Naarmate men vaker in aanraking komt met de larven kunnen de klachten heftiger worden. Na een paar dagen verdwijnt de huiduitslag. Wie veel last heeft van de zwemmersjeuk kan aan de huisarts een jeukstillend middel vragen.

Maag-darmstoornissen:
Klachten kunnen zijn maagkramp, misselijkheid, braken, koorts en diarree en ze duren over het algemeen enkele dagen tot hooguit een week.

Ziekte van Weil:
De ziekte van Weil kan optreden in zoet buitenwater. De bacteriŽle ziekte wordt verspreid door ratten. Besmet water kan leiden tot de ziekte bij mensen. De besmetting gaat via de slijmvliezen van mond, neus en ogen. Ook opname via de huid is mogelijk.
De symptomen zijn als bij een plotseling opkomende griep met acute hoge koorts tot 40į C, koude rillingen, hoofdpijn, rugpijn en spierpijnen, meestal in de kuiten. De verschijnselen manifesteren zich binnen vijf tot tien dagen na de besmetting of incubatieperiode. Het is raadzaam de dokter zo snel mogelijk te raadplegen, want de ziekte is ernstig.

Kwallen beten:

Door aflandige wind, veel voedsel in het water of andere oorzaken kunnen kwallen soms even massaal voorkomen. Stekende kwallen behoren tot de neteldieren (zoals de anemonen) en hun tentakels hebben netelcellen, waarin een bijtend gif zit om prooien te verlammen. Dit netelende effect is voor ons te vergelijken met de aanraking van brandnetels. Bij aanraking door een stekende kwal ontstaat jeuk, prikkeling en een rode huid. De ernst van de klachten hangt samen met de mate van blootstelling aan het kwallengif, maar ook met de soort kwal (een Blauwe haarkwal netelt b.v. sterker dan een Kompaskwal). Het prikkende of stekende gevoel kan een uur aanhouden, de jeuk kan zeker 24 uur aanhouden. In zeldzame gevallen kan iemand als gevolg van een allergische reactie na een kwallenbeet acuut ernstig ziek worden.

 

Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend