Laatst bezocht: 06-08-2014Algemeen   Route   Foto's   Gastenboek   Friesland   Nederland   English   Deutsch   France
 

Naaktstrandje De Potten Sneek


Nieuws over de kabelwaterskibaan.
18-12-2014: Van de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân mag het college verder gaan met de uitwerking van de plannen voor de kabelwaterskibaan bij de Potten te Sneek.
Alleen GroenLinks, de SP en de FNP stemden tegen de plannen.

Zowel het college als ook de initiatiefnemer, hebben in het voortraject al duidelijk laten blijken geen oog te hebben voor de belangen van de huidige gebruikers van de plas. "Waterstad" Sneek kiest voor de commerciële belangen van de ondernemer en niet voor de eigen inwoners. Hiermee heeft de gemeenteraad de zwemgelegenheid bij de Potten gedegradeerd tot een pierenbadje alleen geschikt voor de allerkleinsten.

Deze site zal onderzoeken of er nog bezwaarmogelijkheden zijn tegen de komst van de kabelwaterskibaan.

03-12-2014
: Het college van de gemeente Súdwest-Fryslân gaat door met de plannen voor het ontwikkelen van de kabelwaterskibaan bij de Potten. De plannen zijn gister in de commissievergadering besproken. In het nieuwe voorstel komt het college met een nieuw kaartje van de baan waarbij de deze kleiner is geworden, ten gunste van de textielrecreanten. Heeft het college de kritiek op deze site gelezen? Onduidelijk is dat dit nu het kaartje van de baan is of dat het zo richting het naaktstrand kan worden verschoven.

Het blijft onbegrijpelijk dat een watersportstad als Sneek zich tevreden stelt met een klein pierenbadje dat alleen geschikt is voor de allerkleinsten. Met een recreatievoorziening voor slechts 9 deelnemers (per uur) wordt het complete recreatiegebied om zeep geholpen. De plannen worden binnenkort in de gemeenteraad besproken.Bij de raadsdocumenten blijkt dat er ook met de naturisten is gesproken:

"Naturisten Federatie Nederland
Het gebruikersseizoen van het naaktstrand is lang (april-november). Er is sprake van een geleidelijk stijgend aantal bezoekers. Het gebied heeft regionaal een goede naam.
De NFN (en de meeste gebruikers) zijn tegen het realiseren van de waterskibaan omdat:

  • -realisatie van een waterskibaan verandert het gebied onomkeerbaar en gaat ten koste van de belevingswaarde van het huidige terrein;
     
  • de netto afstand tot steiger 3 is te klein, namelijk 37 m. Dit in relatie tot de snelheid van de skiër en de schrikseconde;
     
  • binnen een paar jaar zal de baan niet meer rendabel zijn. Gevolg zal zijn: meer activiteiten, meer opstallen en dus meer onrust.

Wanneer medewerking wordt verleend wil de NFN compensatie. Hierbij moet gedacht worden aan de realisatie van een eenvoudig toiletgebouw met douche, het vervangen van de palen op ca. 20 m uit de oever en aanpassing van de bebording voor naaktrecreatie."

Uiteraard blijft deze site tegen de plannen.
 
========Absurd=========
09-09-2014: Ook Absurd: College van gemeente Súdwest-Fryslân trekt het voorstel kabelwaterskibaan in en komt later (dit jaar) met een nieuw plan. Gelooft het college nu al niet meer in haar eigen plannen? Dit betekent niet dat de rampzalige plannen nu van tafel zijn. Het is te hopen dat er goed wordt gekeken naar alternatieven. Wat in het hele debat niet duidelijk is geworden, dat er voor de textielrecreanten een pierenbadje overblijft.
Misschien moeten de raadsleden eerst een cursus kaartlezen volgen.

Lees ook:
  11-09-2014 SneekLive.nl College laat besluit over waterskibaan aan gemeenteraad

Wordt vervolgd.
 

29-08-2014: Raadsvoorstel waterskibaan komt 9 september 2014 in de commissie Doarp, Stêd en Omkriten.

Het volledig plan staat op de site van de gemeente Súdwest-Fryslân:

  Raadsvoorstel
  Appelscha Outdoor: Watersportcentrum Sneek.

Uit het raadsvoorstel het belangrijkste:


Een kaartje met de kabelwaterskibaan uit het raadsvoorstel.

Naaktrecreatie
Het strand voor naaktrecreatie ligt op een afstand variërend van 40-130 m van de veiligheidslijn (dit is de rode lijn op tekening en betekent de maximaal haalbare afstand van een waterskiër) van de skibaan. De afstand tussen de baan en de veiligheidslijn is 25 m. De waterskiër bevindt zich dus verder weg van de kant dan de gegeven afstanden. De kans op vallen is het grootst voor een bocht.
De kortste weg terug naar het watersportcentrum loopt in geen enkel geval door het gebied dat is ingericht voor de naaktrecreanten. Ook biedt het gebied veel beschutting door bosschages en hagen. Wij denken dan ook dat de privacy van de naaktrecreanten niet in het geding komt.


Commentaar naaktstrandje.nl:
Het aanleggen van een kabelwaterskibaan vlak voor het textiele strand is zo onrealistisch dat de plannen direct de prullenbak in kunnen. Hier zal geen enkele zichzelf respecterende politieke partij medewerking aan kunnen verlenen. De plannen lijken voorbereid door ambtenaren die nog nooit een recreatiestrand hebben bezocht.
Bij het textielstrand blijft een soort pierenbadje bestaan waar per uur zo'n 400 waterskiërs voorbij razen.

Opschuiven richting het naaktstrand is geen optie, omdat de baan nu al veel te dicht voor het naaktstrand ligt. Vooral op de steigers zullen de naaktrecreanten zich bekeken voelen. De aandrijving van de kabelbaan mag dan geruisloos zijn, maar dat zijn de skiërs allerminst. Vreugde kreten en ook het opspattende water zullen de rust voorgoed verstoren aan de plas.
Met deze plannen is het verleggen van de kanovaarroute tot vlak voor het naaktstrand nodig. Ook geeft de ondernemer aan dat de kabelwaterskibaan nog maar het begin is en dat zij nog veel meer activiteiten wil organiseren rondom de plas.

De gemeente vindt communicatie belangrijk, maar tegelijkertijd wordt deze site onjuist geïnformeerd. De plannen worden al op 9 september besproken in de commissie, terwijl de persdienst aangaf dat dit pas op 28 september zou plaatsvinden in de raadsvergadering. Juist in commissie vergaderingen wordt vaak al een standpunt bepaald.

Ook dat deze site door toevallig zoeken deze info vond is treurig. De naturisten worden niet serieus genomen.


02/08-08-2014: Uit de Leeuwarder Courant van 2 augustus blijkt dat de gemeente Súdwest-Fryslân van plan is om mee te werken aan de realisatie van een kabelwaterskibaan bij het recreatiegebied de Potten te Sneek.

Op een vraag van deze site om meer info laat de gemeente Súdwest-Fryslân het volgende weten:

"Súdwest-Fryslân wil graag ruimte bieden aan nieuwe, eigentijdse en avontuurlijke vormen van recreatie. Bij de plannen houdt Súdwest-Fryslân zo veel mogelijk rekening met de huidige bezoekers. Wethouder Gea Akkerman gaat op korte termijn (18-08) in gesprek met een bezoeker* van het naaktstrand om hierover te praten.

Voordat we verder in gesprek gaan met de ondernemers uit het gebied en de huidige bezoekers van de Potten, willen we weten wat de gemeenteraad vindt van de plannen.

Het initiatief wordt op donderdag 25 september in de gemeenteraad besproken. U kunt de plannen tegen die tijd vinden op onze website via deze link"

*) naam i.v.m. privacy weggelaten.

Op de vraag of het het naaktstrand wordt gesloten het volgende antwoord:
Volgens de plannen wordt het naaktstrand bij De Potten niet gesloten. Zoals in het plan staat beschreven, wordt het gebied voor naaktrecreatie geheel ontzien. De kans dat iemand valt bij de plek van het naaktstrand is heel erg klein. En de kortste weg terug naar het watersportcentrum loopt niet door het gebied voor naaktrecreatie

Op de site van de gemeente staat nu ook een artikel (06-08-2014) te lezen: Plannen voor kabelwaterskibaan bij De Potten Sneek.

Inmiddels is duidelijk dat de FNP Fractie in Súdwest-Fryslân fel tegenstander is van de plannen. Op de website (Fries) staat te lezen dat dagrecreanten in alle rust moeten kunnen genieten. Ook zullen de plannen te koste gaan van de vaarroute voor kano's, die met veel geld is aangelegd. De FNP wil verder het zwemstrand veilig houden.


Bekijk hier hoe een kabelwaterskibaan eruitziet. (Berendonck bij Nijmegen)


Zo druk kan het zijn op een kabelwaterskibaan (Stoombroek bij Braamt)

(Voorlopige) visie naaktstrandje.nl: (gebaseerd op de summiere beschikbare informatie)
Deze site is ook tegen de aanleg van de kabelwaterskibaan. Het is absurd om tussen twee zwemgebieden een kabelwaterskibaan aan te leggen. Gezien de grootte van de plas zal de 800 meter baan ook dichtbij het naaktstrand komen te liggen. De bezoekers zullen zich hierdoor bekeken voelen (vooral op de zwemsteigers) en het is onduidelijk hoe de waterskiërs zich zullen gedragen ten opzichte van de naaktrecreanten. Vooral vroeg in het seizoen, als de rietkragen nog niet zo hoog zijn, ligt het naaktstrandje er open en bloot bij.

Naaktrecreanten zijn in het algemeen erg gesteld op rust en deze zal verdwijnen met de komst van de kabelwaterskibaan. Vallende waterskiërs voor het naaktstrand zullen mogelijk ook over het naaktstrand teruggaan naar het beginpunt.

Het is verder jammer dat de gemeente Súdwest-Fryslân geen echte informatie geeft over het project. Een situatie tekening had bijvoorbeeld veel duidelijk kunnen maken.
De vrees is ook dat een gedegen onderzoek naar de belangen van de (naakt)recreanten ontbreekt:
In het artikel in de Leeuwarder Courant lezen we dat:

"Maar het college schat in dat dat de badgasten niet zal hinderen, omdat dat gebied is afgescheiden."

"Ook de naaktrecreanten die daar in de buurt een beschutte plek hebben achter bosjes en hagen, zullen geen last hebben van de waterskiërs, verwacht de gemeente."

Lees ook:
02-08-2014 Sneeklive: Gemeentelijke toestemming voor waterskibaan De Potten
29-08-2014 NFN: Eventuele waterskibaan hindert naturisten in Friesland
 

Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend